You have to survive in a huge house firing off numerous zombies and moving along the floors to the end of the level.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (17) - 70% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Floor Massacre

 

Về trò chơi này

Floor massacre is a horror first-person shooter with lowpoly voxel graphics. You have to survive in a huge house firing off numerous zombies and moving along the floors to the end of the level. On the way collecting first-aid kits and ammo. The main goal is to stay alive and score the greatest kill count.

Features:
- Voxel stylish graphics.
- Several weapons to exterminate walking dead.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win7
  • Bộ xử lý: DualCore cpu
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 550ti or better
  • Lưu trữ: 115 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...