Egony - board game in real time with turn-based battle and unit rental between players.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want game's full version to be of highest quality.On the current production state we want to know the players thoughts and adjust the game to their expectations.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“About 6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full version we plan to add plot,multi - duels between players. In the final version we want to have more missions,more units, fractions, Hegos and their rental between players.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game has complete mechanics, 3 playable missions, one fraction and two hegos.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price could be changed slightly.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We are asking for EVERY opinion.It's our first game and we want it to be playable not only for us.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Egony

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Egony is a strategy game embedded in cyberpunk reality. The player performs missions on which he must get the opponent's ground. During the game (in real time) you will recruit the army and send them to the fight (turn-based). The Hegos you can create for experience points support you in battle. THESE UNITS YOU CAN RENT FROM OTHER PLAYERS (In near future) for experience points, or rent them yours. The game currently has only single-player mode. In the future, we would like to create the possibility of playing duels between players. In each update we will try to provide additional content.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: x86
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: x86
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...