This is a unique down-tempo Flight VR experience. Listen to your favorite music and enjoy the flight in space.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Space Flight - VR Showcase

 

Đánh giá

“With so many different virtual reality (VR) experiences and titles already available on the market, from grand adventures to smaller, more casual moments. It is nice to come across an experience that puts more focus on the relaxation applications of VR over action packed titles. This is where Zen Space Flight – VR Showcase comes in as it offers a unique way to relax all within an immersive virtual space.”
VR Focus

Về trò chơi này

Zen Space Flight is a unique down-tempo Flight VR experience.

Fly through the space while enjoying beautiful visualizations accompanied by an ambient soundtrack. Immerse yourself as you hear and see the environment evolve around you. Personalize your experience by selecting music from the library on your computer or select your favorite from YouTube.

Furthermore, you can select from 3 different environments to best suit your mood or turn off the visualizations and play your favorite video from YouTube.

This VR experience is never-ending!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590 or AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-6600
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce™ GTX 1060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...