Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Arkhangel: The House of the Seven Stars trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg07, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Arkhangel: The House of the Seven Stars trên Steam để có thể chơi.

Mua Arkhangel: The House of the Seven Stars - Original Soundtrack

Mua Arkhangel: The House of the Seven Stars - Game + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Arkhangel: The House of the Seven Stars, Arkhangel: The House of the Seven Stars - Original Soundtrack

-15%
-38%
$16.98
$10.61
 

Về nội dung này

The soundtrack from "Arkhangel: The House of the Seven Stars" features 70 minutes of emotive and thematic music composed exclusively for the game by composer Chad Seiter. The Steam edition of this soundtrack features standard MP3 files along with special 24-bit, 96khz source masters in high-quality FLAC format! These higher quality versions are not available anywhere else!

"Arkhangel: The House of the Seven Stars" Original Soundtrack

Music Composed and Conducted by:
Chad Seiter

Executive Producers:
Chad Seiter
Zachary Quarles

Track Listing:

01 - ARKHANGEL Main Theme
02 - Premonitions
03 - Prologue
04 - Home In Haven
05 - The Music Box
06 - Creepy Lily
07 - Frogleg and Stink
08 - The Winter Night Festival
09 - Looking For Anya
10 - Gabrielle's Theme
11 - Memorial
12 - The Mysteries of Arkhangel
13 - Escaping the Hospital
14 - The Ritual Chamber
15 - Miroslav
16 - The Younglings
17 - Lilith's Mansion
18 - Heading to Arkhangel
19 - Catacombs
20 - The Ritual
21 - The Necklace
22 - Finale
23 - Walk Past the Storm (featuring Laura Intravia)

Music Orchestrated by:
Eric Buchholz
Laura Intravia
Susie Seiter

Additional Music:
Eric Buchholz
Laura Intravia

"Walk Past the Storm":
Composed by Chad Seiter & Laura Intravia
Performed by Laura Intravia
Copyright © 2018 SeiterTECH, Inc.

Music Editing:
Eric Wegener

Music Mixed by:
Satoshi Noguchi
Chad Seiter

Engineered by:
Milton Gutierrez

Musicians:

Nicole Garcia, Concertmaster
Brian Benning
Marta Honer
Miriam Mayer
Madeline Falcone
Simone Vitucci
Maksim Velichkin
Kaveh Rastegar
James Garafalo
David Bowman

Laura Intravia, Vocals
Marco Francesco, Piano
Ted Bonesackowski, Guitars
Kristin Naigus, Terrifying Flutes

Contracted by:
Cinema Scoring

Recorded at:
The Bridge Recording
Glendale, CA
Vicki Giordano, Manager

Treehaus Recording
Woodland Hills, CA
Justin Gariano & Dusty Schaller, Managers

Mixed At:
Mirai Sevenths

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

DLC này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
    Tối thiểu:
    • HĐH: Soundtrack doesn't require a specific version
    Tối thiểu:
    • HĐH: Soundtrack doesn't require a specific version
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.