The Final Brick Breaker In The Trilogy Has Arrived! This is the classic brick-breaker game. A Whopping 50 Brand New Challenging Levels to Complete! Gamepad Support. Classic Power-ups. New Multi-Shot Laser Paddle. See Final Ending Cutscenes To This Classic Trilogy!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Brick Breaker Premium 3

 

Về trò chơi này

The Final Brick Breaker In The Trilogy Has Arrived!

This is the classic brick-breaker game.


You are the hero “Blippy” the paddle, that has to rid the planet of The Evil Snarfers. Can you defeat the last of the Snarfers once and for all, finish the game, save the earth, and marry Princess Paddle in a happily ever after ending?

- A Whopping 50 Brand New Challenging Levels to Complete!
- Final Chapters of this Heroic Storyline.
- Mission to save Earth and Marry Princess Paddle.
- Gamepad Support.
- Classic Power-ups.
- New Multi-Shot Laser Paddle.
- See Final Ending Cutscenes To This Classic Trilogy.Tons of Fun!!! Good Luck Blippy!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...