MAXIMUM Action is a brutal and satisfying physics-based first person shooter influenced by Hong Kong cinema, heroic slow motion bloodshed, and old-school FPS ACTION.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (61) - 91% trên 61 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,108) - 90% trên 2,108 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The core of "MAXIMUM Action" is based around an excellent FPS experience and satisfying shooting. It's extremely important to me that the community has a say in what aspects of the game promote this goal. Early Access perfectly satisfies this requirement as it allows for "Maximum Action" to quickly and conveniently adapt new features and killer ideas.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Until it's the most MAXIMUMLY ACTIONABLE game on the planet.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of MAXIMUM Action will include...
 • More levels
 • More weapons
 • More enemies
 • More user customization

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Basically the game is already cool but it needs plenty more content and polish. The current state is a satisfying and unique single-player FPS with a focus on player creativity to stylishly shoot and kill in a plethora of ways. Influenced by Hong Kong action and heroic bloodshed, every shootout is a spectacle. Players can enter dozens of levels with any weapon of their choice and begin to experiment with the unique features the game has to offer. From active ragdolls, controllable slow motion, dismemberment, dual wielding, diving, punching, and kicking; MAXIMUM Action is a first-person experience that offers a large array of options and movement that can be chained together for destructive and action-packed gameplay. Levels are well crafted but linear. Further, "Maximum Action" makes up for level linearity with its multitude of outcomes. The game is fully playable and almost all main core mechanics are realized. Where "Maximum Action" remains unfinished is in the content of levels, user customization, and persisting bugs.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will likely increase in price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The development of "MAXIMUM Action" will involve the community through the implementation of feedback from Discord, Twitter, Youtube, Reddit, and Steam Reviews related to the game. Communication with the developer will be streamlined through these social media sites as well as email and others. The community can also participate in the future implementation of the steam workshop through custom levels, weapons, and other mods.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Maximum Action

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

MAXIMUM Action is a brutal and satisfying physics-based first-person shooter influenced by Hong Kong action, heroic slow-mo bloodshed, and old-school FPS ACTION.

Dozens of weapons ranging from knives, pistols, SMGs, ARs, shotguns, rifles, grenades, crossbows, bazookas and even katanas, ALL at your disposal. Every one able to be duel wielded.

Jump, slide, dive, punch & kick your way to victory.

Slow down or speed up time at your will, grab weapons out of midair and gib your enemies in an endless number of ways. Spawn any weapons you want, play however you want.ACTION TO THE MAX!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 Or Later
  • Bộ xử lý: 2.4GHZ Dual Core Processor Or Higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800GT Or Equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.0 GHZ Quad Core Processor Or Higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 460 Or Equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...