Virtual Reality Games Pick up the objects on the ground to protect it, or watch the cute it falls
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi The Stray Cat

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Made by Student of Higher Diploma in Transmedia, Hong Kong Design Institute

A hungry stray cat, risking his life to eat fish
Can you help it... or look at it?

This is a VR (Virtual Reality) game
In the game you will be in a residential area and meet a starving stray cat
It does not care for anything, only to eat the fish in front of it
The residents of that household do not seem to like it and keep flying to attack it
You can pick up objects to fight against stray cats to protect stray cats
Or watching it?
Contact: eugenelee000@gmail.com

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970、AMD Radeon R9 290
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Support PC
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970、AMD Radeon R9 290
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Support PC

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...