Get parts from the gacha! Customize your machine and drive the tracks!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gotcha Racing 2nd

 

Về trò chơi này

Get parts from the gacha and customize your own original machine.
Win the variety of races and aim the top of the Grand Prix!

There are about 700 variety of parts. Roll the gacha by prize money from racing, and upgrade to more better parts!
You can fuse the parts remained to make the machine more powerful. Design your own original machine with them!

The machine spec is not only thing that make the difference in the match. Use the machine actions and heat up the racing!
Use the variety of effects such as variant, boost, barrier and interference, and defeat your rivals!

Drive 16 number of courses with simple operability and easy drifting!
There are game modes that provides excitement for both single and multiple players!

■Grand Prix Mode
You repeat racing and rolling gacha to upgrade your machine, and win and advance grades A through F in Grand Prix in this mode.

■Time Attack Mode
The mode where you can enjoy competing the time attack results in each courses.
In addition to the normal Time Attack, there are Time Attack events where you can get special parts.
Your time can be submitted for ranking online to compete with rivals worldwide.

■VS Mode
This mode allows a racing match with two to four players.
* For more then 2-player play, you need extra controllers, not the keyboard.

■Minigame
You can enjoy the Mini GP race which is playable with unusual controls in the circuit that just fits in the screen, and the car battle where you use spin attack to knock off your opponents from the square shaped stage.

What will you choose to aim for Grand Prix winner or the world top record?
The world of exciting racing game is waiting for you!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/ 8.1/ 10 (32/64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E8400
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...