An Anti-Coin Collection Platformer inspired by Japanese folktales. Befriend an assortment of ghosts and ghouls as you explore the world hidden in the dusk.
Đánh giá chung:
Tích cực (35) - 94% trên 35 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Rising Dusk

 

Đánh giá

“The game never handholds, and everything that is needed to be known is clearly conveyed through the excellent level design.”
4.5/5 – Indie Ranger

Về trò chơi này

Enter the world of Rising Dusk. A land permanently in the hours of twilight and inhabited by an assortment of ghouls. The only way out may be to avoid every coin.

As the day shines the last of its golden light over the land an eerie realm begins to form in the shadows. This spectral world is home to the Yokai. An assortment of ghosts, ghouls and demons that rise in the dusk and play through the night.
When a young girl, Tamako, spots one of these yokai she finds herself trapped in their world. If she can navigate this perilous land, the key to returning home may lie on the strange new mountain on the horizon.


 • Explore the world of Rising Dusk over 20+ levels traveling through Rice Fields, Castle Towns, Hot Springs, and more.
 • Avoid the coins! A unique mechanic that will have you battling every instinct to get everything. There’s a multitude of collectables, but can you resist collecting them all?
 • 16-bit meets Studio Ghibli art style. Encounter all sorts of ghosts and demons drawn from Japanese mythology.
 • Hidden Items, Secret Exits and more. This game is bursting with secrets and easter eggs.
 • Releasing for PC & MAC in 2018.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: 2GHz+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.10
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...