Explore a real unsolved mystery dating back to antiquity. The Boy Who Typed Wolf is a point & click adventure game filled with unique puzzles, intriguing clues and dark secrets, all based on real events and mythology. Can you solve this enigma?
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Boy Who Typed Wolf

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

7 Tháng 8

Now Available!The Boy Who Typed Wolf is now available, don't miss the week-long launch discount!

0 bình luận Đọc thêm

4 Tháng 8

Release Date, Secrets and Replayability!The Boy Who Typed Wolf is launching this Tuesday, less than 3 days from now!

It has been an incredible journey and I have loved every single bit of it, I am unbelievably excited to share a game I have been very passionate about with everyone else! In this post I also wanted to share a final insight, this time on Secrets and alternate in-game paths and how they are handled.

Secrets are some of the most interesting and charming additions a game can have, they provide additional depth to the story and atmosphere and an additional layer of challenge. There are multiple secrets alongside smaller references and links hidden throughout the game that unlock new areas, new evidence and a different ending. The main secrets can be tracked through the main menu, this is a great way to encourage more people to complete 100% of the game's content without taking away the game's mysterious nature. Additionally those secrets add a level of replayability as even the most perceptive would probably not be able to locate all of them on their first run.

Thank you very much for your time, see you on Tuesday!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Explore a real unsolved mystery dating back to antiquity. The Boy Who Typed Wolf is a point & click adventure game filled with unique puzzles, intriguing clues and dark secrets, all based on real events and mythology. Can you solve this enigma?


Explore the secrets of a dark Ancient conundrum. A carefully handcrafted story full of scattered pieces of a much greater enigma based on real historical events and mythology.


All puzzles are designed to be interesting, unique and are based on exploration and observation of clues and hints.


The shadows hide more than meets the eye, secret rooms and puzzles provide additional layers of challenge and replayability.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows XP/Vista/7/8/10
    • Bộ nhớ: 512 MB RAM
    • DirectX: Phiên bản 9.0
    • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...