This is a simulation of the digital currency trading game,the data is synchronized in real-time from online exchanges (such as: GDAX, BINANCE). You can learn how to trade digital currency in this game. The game currently supports more than 100 kinds of digital currency exchanges.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (156) - 79% trên 156 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access allows the community to be closely connected to the development of the game, while also providing the developer with feedback and bug reports so the game can be improved.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We're planning to release final version in 3 - 6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to feature hedge, robot trading, Quantitative strategy and so on.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The early access version supports more than 100 kinds of virtual currency exchanges and equip with time-sharing trading charts to help you grasp market conditions.

The leaderboard feature has added to the EA version, there will be a ranking of global players.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will be full price after Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

““Feedback from the community has always been a backbone of the game's development. Naturally, not all suggestions can be implemented in the game.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bitcoin Trading Master

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

A new feature: Quantitative Strategy BetaAbout yourself:

Do you want to learn how to trade digital currencies such as Bitcoin, ETH, EOS, and more?
Do you ever find that the online exchange is so difficult, for it requires complicated procedures such as registration, certification, and saving coins?
Do you want to buy a few coins as a trial, only to find that you can't afford it, because all exchanges have set a minimum transaction amount?
Do you have the confidence to make a fortune in online trading?

Anyway, you may have a variety of reasons for not having tried before. But now you can learn these skills through this game. If you are a veteran already and have made a couple of transactions on an online exchange, you can learn in this game additional advanced techniques all the same, like leveraged trading, futures, and so on. If you take no interest in digital currencies, it does not matter. Who knows if this will not be useful in the future? It is always right to have a receptive mind.

About game:

This is a simulation of the digital currency trading game, the data is synchronized in real-time from online exchanges (such as: GDAX, BINANCE).

You can learn how to trade digital currency in this game. The game currently supports more than 100 kinds of digital currency exchanges and equip with time-sharing trading charts to help you grasp market conditions.

The digital currency price changes every minute as the market fluctuations, therefore you need to grasp market conditions accurately. You can do short-term operation buying or selling quickly. And you can also do long-term operation buying a currency and selling it at the right time, depending on your strategy.

The leaderboard feature has added to the game. According to your profit, there will be a ranking of global players. It's high time to show your talent, what are you waiting for?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT210 or ATI HD 7730
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT 440 or better, ATI 7950 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...