Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Be the ball! Roll around the original six HyperBowl lanes and some new ones. Enjoy the scenery, but remember to head for the pins! Play 1-4 players in the original Arcade Mode or quick-play in single-player mode.
Đánh giá chung:
Tích cực (45) - 95% trên 45 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua HyperBowl

 

Đánh giá

“Sure, there are a lot of bowling games for the iPhone, but none of them match the legacy that HyperBowl has. The gameplay feels organic, with its beautiful outdoor themed bowling lanes.”
MacLife

“an interesting diversion from typical bowling games on the iPhone”
Nine Over Ten

Về trò chơi này

Be the ball! This remake of the classic arcade bowling game brings you the original six HyperBowl lanes and some new ones. Enjoy the scenery, but remember to head for the pins before time runs out!

Play 1-4 players in the original Arcade Mode or quick-play in single-player mode.

Roll the ball forward, left, right, even backwards by pushing the mouse, swiping the trackpad, or pressing the AWSD keys.

Special thanks to the HyperBowl Facebook fans, especially localization, testing, and bug-squashing help from Ischa Bijl, Raymond Chow, Frank Lin, Lien Luong, Adam Pavlakos, Ian Schwabe, Harrison Sotoloff and Elijah Taylor.

This version of HyperBowl by Technicat LLC is built with the original HyperBowl art and sound assets licensed from Absolute Certainty Inc., the Unity game engine, Lens Flare and Simple Particle Pack from Unity Technologies, Selected U3D Japanese Font from Masashi Wada, Particle Scaler by Roel Ezendam, Real Flames by BlackFire FX, FontLibrary from MacXWare, iTween by Pixel Placement, Flocks package from soodaq, Lean Localization from Carlos Wilkes, Finger Gestures from Fatal Frog Software, and Steamworks.NET by Riley Labreque.

New lanes are made with the Penelope sample from Unity Technologies, Cartoon Snowboard Funpark from Stefan M., Mushroom Land from Manufactura4K, Grass Road Race from Sugar Assets, and the Campfire Pack from Dreamdev Studios.

HyperBowl is a trademark of Absolute Certainty Inc.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000 1536 MB
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...