Hardcore platformer Kinaman vs Gray Elephant. Inspired by the stories of one blogger about childhood.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kinaman vs Gray Elephant

Mua Altair Game Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Hunahpu Quest. Mechanoid, Kinaman vs Gray Elephant, Deep Space Shooter

-10%
$3.57
 

Về trò chơi này

Warm memories of childhood. What could be better? So our main hero thought so. He just sat playing with friends in the console and she as it happens - began to lag. Kinaman hit it as usual, but this time it did not just work, but sucked it and friends right inside!


The game has a very high complexity. From the first time you hardly can go through it. Unless of course you are a super hardcore player. On this immediately prepare a keyboard that does not hurt to break!


Invite a friend and play the game together! In this case, the locations will be the same, but with the changed riddles. You have to work together, but you will have a common life.


If you are very careful, you can find Easter eggs and secrets!Game features:

Pixel graphics;
The possibility of cooperative play for one computer;
Hardcore gameplay;
Ability to play for one of 3 characters;
A lot of references to the old consoles;

The game is a platformer with large open locations. You can go through them in many ways.
You have to solve complex puzzles, run away from annoying enemies and of course die! In this game, you can kill anything, even a small transistor! Be most attentive and patient - this is the way to success.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 98 or XP
  • Bộ xử lý: 1 GHz CPU
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Compatible with DirectX
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® Compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higer
  • Bộ xử lý: 1,5 GHz CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Compatible with DirectX
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® Compatible

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...