Survival and exploration, where the player will have to find a way out of the huge mysterious maze. Hero's vitality is limited, and on the way there are heterogeneous obstacles. To survive, you have to craft items from natural resources at hand (in the spirit of “robinzonadas”), as well as plan your movements.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to create a simple but interersting game taking into account our limited resources and tough competetition in this segment. Could you let us know whether you like to play in survival quests? Is it worth to have more complex ways of object creation or they are alreday difficult enough?”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“During the coming year we will improve and expand functionality of the game. Hopefully, the full version will be released the next year. We will continue to update the game taking into account comments received from players.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In full version we want to create conditions to allow users to play extensive time. It will let them to research and understand different tools and mechanisms for interaction with nature. The main character will get such properties as health, satiety, thirst and vivacity. We plan to introduce limitations for weight and quantity of objects which the main character can carry. The variety of recipes for new object creation and the ways of character interaction with objects in labyrinth are expected to be considerably expanded. The main character will need to create many different objects and to live long time in the labyrinth to find an exit. The sequence and priority of actions will be very important for survival in the labyrinth taking into consideration the current achievements.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At the moment, users can play around 30-90 minutes trying to find an exit in labyrinth. They need to find and to create a variety of tools. There are approximately 20 different ways and recipes causing rather complex balance in the game. Every new game starts in a different random world. I assume, it will not be easy to get out from labyrinth at once. You will learn various ways of completing the game after gaining some experience and analysing your previous attempts. We hope that this intellectual game will bring you more joy than other games with just advanced graphics which we cannot afford with our limited resources now.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, a price of finished product will be higher in parity with a better functionality. The price will grow gradually with every new update and more sophisticated functions. However, we will provide discounts and free keys for the gamers who support us from the very beginning and help to develop this game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The steam has a great base for interaction with gamers, and we will try to respond to their comments as well as to discuss potential improvements.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Survival Maze

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Survival and exploration, where the player will have to find a way out of the huge mysterious maze. Hero's vitality is limited, and on the way there are heterogeneous obstacles. To survive, you have to craft items from natural resources at hand (in the spirit of “robinzonadas”), as well as plan your movements.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 4 Duo or higher
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...