A cute action VR game of snowball.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Rabbit Valley Legend

 

Về trò chơi này

Plot Summary

In Happy Valley, the rabbit Fu-generation live a happy life, it is said long, long ago, there was a big crisis in the valley rabbit, is a crucial moment unsung heroes to stand up and protect the rabbit race, and left to protect the artifacts of the valley, and since then, the rabbit valley will hold an important ceremony in the Peak snow each year, but after a long time, and now the rabbits are in play, the free ride every day, I have not forgotten the rabbit this ceremony is for nothing, but thought it was just left behind traditional festivals, even this is not in the care. Rabbit grandfather left behind in the snow on top of an old man, which is the guardian of the snowy mountain top in many years, the annual festival, which will give a small rabbit who speak many old legends, but adult rabbits are thought to coax a child playing, traditional festival has become a hero bunny rabbits happy little snowball wars entertainment section. This year the protagonist rabbit came to the top of snow-capped mountains, a pleasure to participate in this snowball war, but people did not expect things snowball at the end of the war, a terrible secret has emerged to the surface of the water crisis, the valley has a rabbit while many people unknowingly quietly came, but this time the protagonist and only know it all together to face grandfather rabbit, the rabbit will be the protagonist of a new generation of rabbit hero, looking for artifacts and legends of the hidden world behind secret.

Feature

1. Swing Arm to Move In Vr.

2. You can grab, throw snowball, throw magic snowball, use snowgun...etc.
3. Send special object to NPC to get more friend army and help.
4. Cute and funny game characters.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 or better 4GB VRam or more
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1050Ti or better 8GB VRam or more
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.