Sheep Game is a couch based multiplayer game best played with two or more people. Go grab your friends and challenge them to some fast and frenzied sheep herding.
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 82% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Sheep Game is being created by one person which makes creating a 4 player party game quite hard. I've tried operating all four dogs at once, it's not pretty. I firmly believe there is an awesome local multiplayer game in this idea (sheep herding) but I need community support to help me realise that.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Sheep Game is expected to be in early access for approximately two months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The first release will be fairly close to what's available now. Areas that will improve:

 • Animation on the animals to give them more personality.
 • Improved balance in the gameplay.
 • Improved one player mode.
 • Refined control scheme for sharing controllers and keyboard.

Following the initial release some additional game modes will be added that may include:
 • Racing sheep around a Super Sprint style track.
 • Sheep pool (guide the sheep down the pockets of a giant pool table).
 • Proper co-op where you can team up to herd sheep.

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The early access version contains all the features mentioned in the "About this game" section of the page.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will increase when the game leaves early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I need the community to help me realise the potential in the game. Unlocking the fun factor of herding sheep with your friends requires me to involve as many people playing the game as possible.

I'll be here to answer questions, explore ideas and quickly implement anything that makes the game more fun as a party game (as long as it's G rated).”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Sheep Game

Miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Sheep Game is a couch based multiplayer game best played with 2, 3 or 4 people.

The game features 4 fields to herd your sheep in. To win the game you need to win 3 rounds. To win a round you need to herd 3 sheep into the central pen and hold them there for 3 seconds. Controls are very simple, point the analogue stick in the direction you want your dog to run and it will follow your command. If you pick up a power up you can trigger it with the action button.

Will you play defensive and block your opponents? Or will you become top dog by rounding up your sheep in record time using your speed and agility!?

So go grab your friends and challenge them to some fast and frenzied sheep herding.

Family friendly

Sheep Game is a family friendly game to be enjoyed by young pups and old dogs alike. It is free from any violence or swearing.

Best played with friends

Whilst you can play on your own to sharpen your skills, Sheep Game is best played with friends gathered around. Up to four people can play head to head.

Don't have four controllers? No problem, Sheep Game supports four players using two controllers.

Simple controls but hard to master

Sheep Game is easy to pick up, you'll have your dog running around in no time, but keeping those sheep under control will take time to master.

Break the deadlock with power ups

Having trouble with your rivals? Use a well timed power up to freeze them in their tracks or give your self a speed boost to tip the balance.

How to play

Sheep Game requires game controllers, but there is some support for a keyboard.

Player 1: arrows + enter (action button / join game)
Player 2: a (rotate left) d (rotate right) w (move) + s (action button)
Player 3: c (rotate left) b (rotate right) g (move) + v (action button)
Player 4: j (rotate left) l (rotate right) i (move) + k (action button)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 10.3.x
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...