It was another night shift at your job in a warehouse, when a madman with a box on his head, took control over the complex. Now you are under his control, to get out of here you have to solve his wicked riddles and smash through his weird cardboard structures by using anything you find in the boxes.
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 97% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cartonfall

 

Về trò chơi này

It was another night shift at your job in a warehouse, when a madman with a box on his head, took control over the complex. Now you are under his control, to get out of here you have to solve his wicked riddles and smash through his weird cardboard structures by using anything you find in the boxes...

Cartonfall is a dynamic first-person puzzle game, based on complex physics simulation.
 • Explore twisted cardboard boxes constructins, full of traps and secrets.
 • Use multitude of unusal throwable weapons like: rubber roosters, nitroglycerin bottles or holy hand granades.
 • Beat each level in a creative way by combining different weapons and mechanics.

...and get free from the box-headed psycho.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel i5 2500K/AMD FX 6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660/Radeon R7 265
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 4400/AMD FX 8300
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 950/Radeon R7 360
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...