Cửa hàng điểm Tin tức Labs
In this big abnormal world, there is not enough food. Your task is to feed the inhabitants of this world.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Abnormal world

 

Về trò chơi này

In this big abnormal world, there is not enough food. Your task is to feed the inhabitants of this world.
You need to draw a line on the screen to feed them. From the tap, giving candy to their mouth.
Each season will be updated.Total will be 3 seasons. Updates are free of charge

Drawing: Evgenia slepisheva.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7,8,10
  • Bộ xử lý: core 2 duo (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia gt 9600 (or equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: High Definition Audio

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...