1941 and the German War machine is ravaging Europe. The British intelligence obtains classified documents detailing the development of a new type of German deadly weapon. It will give the Nazis worldwide naval supremacy and a great advantage over the allies.
Đánh giá chung:
Trái chiều (43) - 58% trên 43 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2008
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Royal Marines Commando

 

Về trò chơi này

Join the Elite!

1941 and the German War machine is ravaging Europe. The British intelligence obtains classified documents detailing the development of a new type of German deadly weapon. It will give the Nazis worldwide naval supremacy and a great advantage over the allies. The Royal Marines Commandos are sent into action.

Lead the British commandos on intense missions in France, Africa, Scotland and Norway

Battle the Axis armies using realistic weapons originally used during the World War II

Experience astonishing graphics, dynamic lighting and breathtaking effects

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/VISTA/7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 3,2 GHz, Intel Pentium D 2.66 GHz, AMD Athlon 64 3500+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce (6800/7600-7950/8600-8800/9600-9800/GTX 260-280) or Radeon (X1650-1950/HD2400-2900/3650-3870/4650-4870)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card compatible with DirectX 9.0c
  • Ghi chú thêm: mouse, keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/VISTA/7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 3,2 GHz, Intel Pentium D 2.66 GHz, AMD Athlon 64 3500+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce (6800/7600-7950/8600-8800/9600-9800/GTX 260-280) or Radeon (X1650-1950/HD2400-2900/3650-3870/4650-4870)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card compatible with DirectX 9.0c
  • Ghi chú thêm: mouse, keyboard

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...