Speed Car Fighter is amazing 3D Car Racing Game for Everyone. You will love to play this amazing game. Excitement increases after every level. Get Ready to Rock with this amazing Game for everyone.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
24 Thg10, 2014

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Speed Car Fighter

 

Về trò chơi này

Speed Car Fighter is amazing 3D Car Racing Game for Everyone. You will love to play this amazing game. Excitement increases after every level. Get Ready to Rock with this amazing Game for everyone.

Features
-Good Quality of Graphics used in the Game.
-There are 4 Levels in the Game.
-Excitement increases after every level.
-More then 20 Cars available in the Game.
-Game is Fully optimized & Tested on All Windows Devices.
-Ratings & Feedback Appreciated.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later required
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB AMD or NVIDIA Graphic Card
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 or Later
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 515 7U
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB AMD or NVIDIA Graphic Card
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...