The Steadfast VR Challenge is a hybrid of First Person Shooter and Tower Defense that forces you to incorporate strategy with marksmanship in a virtual world! It's delivered in an infinite wave based format where you'll find yourself frequently combining fast, deliberate decisions with quick reflexes to pull off the unthinkable.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua The Steadfast VR Challenge

 

Về trò chơi này

The Steadfast VR Challenge is a hybrid of First Person Shooter and Tower Defense that forces you to incorporate strategy with marksmanship in a virtual world!
It's delivered in an infinite wave based format where you'll find yourself frequently combining fast, deliberate decisions with quick reflexes to pull off the unthinkable. All while utilizing the time between waves to carefully place your chess-like pieces, arm your traps and catch your breath before the next onslaught begins. Your objective is to complete as many rounds as possible before your virtual world literally explodes in your face.

Do you have the skill, smarts and poise under pressure?
Are you up for the challenge...
The Steadfast VR Challenge?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i7-5960X
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080 / AMD equivalent or greater
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...