In the game, you act as a participant in a large card tournament "Golden Skull", held among the best players from all over the world.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Black Jack Story

Mua AngryPack BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Neighboring Islands, Dungeons & Vampires, Black Jack Story

-25%
$5.22
 

Về trò chơi này

Black Jack Story - this is an exciting card game in a beautiful fantasy setting, built on the rules of the good old Black Jack! In it, you act as a participant in a large card tournament "Golden Skull", held among the best players from all over the world. With them, you will have to fight, moving higher and higher on the standings on the way to the coveted prize - a huge coin cast from the purest gold!

Gameplay is easy to learn and very exciting. Excitement, interesting game mechanics, and light humorous interaction will not let you get bored for a long time! So remember - the game does not forgive mistakes. Make your bets smart!


 • Fascinating game mechanics (in addition to the actual Blackjack games you will be offered to spin a wheel of fortune or try your luck in guessing the prize chest)
 • Customization of the appearance of the character and card deck for the in-game currency
 • Atmospheric fantasy graphics and author's music
 • Absence of loot boxes and microtransactions

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/Win 7/Win 8/Win 10
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista/Win 7/Win 8/Win 10
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Better then Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • HĐH: core 4.2
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Core 4.2
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...