Griefer - is an arkanoid game where you need to break level and don't lost the ball !
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 93% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Griefer

 

Về trò chơi này

Griefer - is an arkanoid game where you need to break level and don't lost the ball !

You play as a pumpkin, who wants to destroy all buildings in his world

Features:


- Explore over 20 self-designed levels
- Destroy as much bricks as you can
- Collect stars

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and newer
  • Bộ xử lý: 2.0+GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Audio

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...