When small-time Raider Scavenger Lana Brice meets her mysterious client, her life takes a wrong turn in the worst way possible. Cardinal Cross cannot be stopped… But will Lana emerge as hero or villain?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (123) - 95% trên 123 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cardinal Cross

 

Về trò chơi này

- Story -


We are Raiders
Divided, autonomous, uninvited
Misery is our neighbor
Pain, our kin


When small-time Raider Scavenger Lana Brice meets her mysterious client, she has a sudden realisation: her life just took a very wrong turn in the worst way possible.

A storm is brewing...

Being forced to join a stranger's fight raises a mess of complex feelings in Lana. Generations of oppression and injustice, the bittersweet bonds of family and the pull of ethics: it’s a brooding volcano that threatens to erupt.

Cardinal Cross cannot be stopped...

But will Lana’s careless adventure spark a Galactic disaster?

Will she be hailed as a hero or reviled as an anarchist?

- Features -

 • 80+ backgrounds.
 • 50+ Side Characters.
 • 70+ CGs.
 • 3 different personality choices for Lana.
 • Multiple endings.
 • Original Theme Song.
 • 2 male and 1 female romance option.
 • Built-in Encyclopedia.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.4
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...