Outline is a addictive puzzle game where you draw a line hunting for colored dots.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Outline

 

Về trò chơi này

Outline


Outline is a addictive puzzle game where you draw a line hunting for colored dots.

The movement repeats across the screen and can reflect back if it hits left or right side. But the dark obstacles will challenge your drawing skills until you become a master outliner. Be careful and avoid the top or bottom of the screen, it's game over.

FEATURES :


*100 levels!

*Improves mouse precision

*Addictive gameplay

*Steam Leaderboard

*Steam Achievements

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Any 64 or 32 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6 or greater
  • Bộ xử lý: Any 64 processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible All Video card
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Most modern 64bit Linux distributions
  • Bộ xử lý: Any 64 or 32 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...