You're an exterminator. You kill things for a living. When a hostile invasion of alien cockroaches rocks your city, you've got a job to do. A high-octane retro-FPS inspired by some of the best games of the 90s.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống The Last Exterminator Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Extermination pays the bills. Now the world is under attack, it's time to make a killing.


The Last Exterminator brings back the adrenaline-fueled carnage of FPS games from the 90s such as Doom, Duke 3D, Blood and Quake.

You play as Kira Parker, a down-on-her-luck exterminator barely making ends meet. When working a job one night, an alien invasion starts tearing apart the city, and in the crossfire they manage to destroy the only thing that Parker had left; her van. With nothing left to lose, she fights her way through the streets to tackle the invasion head-on, and figure out just what the hell is happening in this city.Battle your way through three episodes of action-packed, hand-crafted levels, full of frantic chaos and devious secrets. Arm yourself with 12 unique weapons, including Shotguns, Dual Uzis and the explosive Demolition Disc, and use them to take on an army featuring over 16 unique enemy types, from the lowly and plentiful Gruntroaches to the fierce and powerful Abomination, The Last Exterminator is a love letter to FPS games from the 90s and the action movies that inspired them.

Fully Moddable Engine

Running on Ironworks' own Mars Engine, The Last Exterminator contains a full suite of modding tools, including a fully featured in-engine level editor! Create your own maps and share them with friends, or even build entirely new campaigns!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Cartoon violence
Tobacco and alcohol use
Harsh language

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Yes
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Anything 5 years old should be fine
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: A big yes
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Something newer than 5 years old
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.