Experience Starman's amazing journey through our solar system in Virtual Reality. See a 'live' view from the cherry red sports car or move in time to see future events.
Đánh giá chung:
Trái chiều (29) - 62% trên 29 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Starman's VR Experience

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Experience Starman's amazing journey through our solar system in Virtual Reality. See a 'live' view from the cherry red sports car or move in time to see future events.
This game does not require motion controllers and is best experienced in a seated position.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7, 8, 10
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 +
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Win 7, 8, 10
  • Bộ nhớ: 16384 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 1060 +

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...