Play as a robot that escapes from working at a rocket factory and explore your star system. Establish bases, research technology, farm, fish, fight, and so much more.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Free At Last

 

Về trò chơi này

I believe that if you value your community the game takes care of itself. Free At Last is a causal adventure game. In this game you play as a robot who has recently escaped his day job in a rocket factory. He flies off into space to start a new life. A life free of the 9-5 work day.

Game-play features:

 • Explore your star system.
 • Build Bases
 • Research Technology
 • Fight Enemies
 • Become a Farmer
 • Fish The Depths
 • Delve Deep into the Underworld
 • Trade with Space Faring Trade Ships
 • Find the temples of Order and Chaos

Keep in mind the game is in early-access and still has more that will be added.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 (2.4 GHz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 520 with 1GB of RAM or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...