Với chiến dịch Tour of Duty kéo dài, một số lượng chế độ skirmish gần như vô hạn, các cập nhật và nội dung mới cho trò chơi nhiều người đạt giải Counter-Strike, thêm vào đó là hơn 12 nhiệm vụ đơn bổ sung thêm, Counter-Strike: Condition Zero là ưu đãi cực khủng cho các nội dung chơi đơn và nhiều người.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (139) - 89% trên 139 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (18,329) - 90% trên 18,329 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg03, 2004
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Gói chứa trò chơi này

Mua Counter-Strike: Condition Zero

Bao gồm 2 vật phẩm: Counter-Strike, Counter-Strike: Condition Zero

Mua Counter-Strike Complete

Bao gồm 2 vật phẩm: Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source

-35%
$12.98

Mua Counter-Strike 1 Anthology BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Counter-Strike: Condition Zero, Day of Defeat, Deathmatch Classic, Ricochet

-40%
$14.96
 

Về trò chơi này

Với chiến dịch Tour of Duty kéo dài, một số lượng chế độ skirmish gần như vô hạn, các cập nhật và nội dung mới cho trò chơi nhiều người đạt giải Counter-Strike, thêm vào đó là hơn 12 nhiệm vụ đơn bổ sung thêm, Counter-Strike: Condition Zero là ưu đãi cực khủng cho các nội dung chơi đơn và nhiều người.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS

    Tối thiểu: 500 mhz vi xử lí, 96mb ram, 16mb card màn hình, Windows XP, Chuột, Bàn phím, Kết nối Internet

    Được đề nghị: 800 mhz vi xử lí, 128mb ram, 32mb+ card màn hình, Windows XP, Chuột, Bàn phím, Kết nối Internet

* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

381 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...