Guard of Wonderland is an interactive visual novel in virtual reality created from our inspirations of Alice in Wonderland.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Guard of Wonderland VR

 

Đánh giá

“The main Nominee for «The best VR-adventure 2018»”
IGN Russia

Ghi chú cập nhật

Wonder Games Team is happy to inform, that PC non-VR version of visual novel Guard of Wonderland will be released on 8th of November 2018!

Steam link: https://store.steampowered.com/app/924940/Guard_of_Wonderland/

Về trò chơi này

Guard of Wonderland is a VR-novel created from our inspirations of "Alice in Wonderland"; a tribute of respect and love for the author's talent. Here is the atmosphere of absurdity and, at the same time, the beauty of the world in the book, but with new characters and an unconventional look at the story of Wonderland. Adventures will reveal a terrible story, where phantasmagoria, influenced under the impression of the book, intertwines with the eerie reality of our world!

USP project:
♛ The world's first visual novel in virtual reality, dedicated to the world of Alice in Wonderland!
♟ The insane journey through the phantasmagoria of Wonderland
♞ The plot presented in verse and visual images
♜ Interactive gameplay with bosses
♝ Several alternative endings that depend on your actions in the game


♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢♠♡♣♢

Special thanks to Richard "Levelord" Gray, the game designer of legendary games, who inspired the Wonder Games team to develop their own, for his invaluable contribution to the project.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows™ 7 SP1, Windows™ 8.1 or later or Windows™ 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290, equivalent or better.
  • Lưu trữ: 1762 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows™ 7 SP1, Windows™ 8.1 or later or Windows™ 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290, equivalent or better.
  • Lưu trữ: 1762 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...