Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Malzbie's Pinball Collection trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg04, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Malzbie's Pinball Collection trên Steam để có thể chơi.

Mua Malzbie's Pinball Collection - Ghost House

 

Về nội dung này

Ghost House

A family takes up residence in your house. You can’t accept that!
Scare them, frighten them and chase them away with all your ghosts.
Choose a person to scare and frighten the life out of him/her. Do this with all other persons, too. After that, haunt with 5 Ghosts at the same time to maximize the fear in the house.
There are 3 different Multiballs with 3 balls each and a lot of extra balls to help you bring fear and terror to your house.
The family must be frightened out!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: NVidia GTX560 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound capable card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: NVidia GTX 670 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound capable card

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.