Enter the world of toddlers, where anything not bolted down is ready to be destroyed.
Đánh giá chung:
Trái chiều (18) - 50% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Toddler Simulator

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 18 Tháng 1

-25%
$0.99
$0.74
 

Về trò chơi này


Have you ever wanted to re-live your days as toddler? The carefree joy of bringing your pain to those around you? The destruction? The chaos? The anarchy? This is your chance.

Trash the bedroom, mess up the bathroom, then discover what lays beyond the front door as you roam freely in a vast world. Leave an extensive trail of destruction in your wake. The huge world that awaits you is filled with dozens of enterable houses and buildings, driveable cars, various missions, heaps of collectables, hidden areas, and more.In many cases it's important to get yourself into a silly mood (maybe get drunk first) to fully enjoy and appreciate this game. Yes really.

It's fun to customize your character - press [H] any time in game. Don't forget the accessories!

Make sure you EXPLORE! Cars are a great way to get around quickly. There are lots of areas to go to and many things to do - look out for the industrial area, the ghetto, the fire station, the park, the farm, the caravan park, and more!

Find the golden nappies - these give you an upgrade of speed, strength, or vomit distance! • You destroy stuff
 • Open world to explore
 • You can jump really high
 • Puke on demand
 • Driving forklifts is fun
 • Over the top and funny physics
 • The toddler does dances
 • Like breakdancing and the chicken dance and stuff

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 or equivalent; DirectX 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Dual core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 or later
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Quad core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 or equivalent
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 12.04+ or SteamOS
  • Bộ xử lý: Dual core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 or later
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 12.04+ or SteamOS
  • Bộ xử lý: Quad core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 or equivalent
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...