Golfy Golf is a charming new spin on the classic gentleman’s game. Play solo, against the computer, or against a friend. Across six worlds and 120 levels, you’ll pitch and putt your way past menacing enemies and fiendish environmental obstacles in pursuit of par.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
16 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua GOLFY GOLF

 

Đánh giá

“I absolutely adore this game”
5 – InternetChemo @GameJolt

“This game was super interersting, I really liked what it had to bring and brought a fresh look to putt putt games. Great job!”
5 – JdotPlay @GameJolt

“I LOVE this game!!!! perfect job”
5 – MAGOOSKEE_75 @GameJolt

Về trò chơi này

About Golfy Golf

Mark Twain once said “golf is a good walk spoiled” -- but we’re guessing he didn’t mean by yetis, UFOs and giant, bloodthirsty bunny rabbits…

Golfy Golf is a charming new spin on the classic gentleman’s game. Play solo, against the computer, or against a friend. Across six worlds and 120 levels, you’ll pitch and putt your way past menacing enemies and fiendish environmental obstacles in pursuit of par.

Features:

A fresh new puzzle-centric approach to golf!
3 game modes: solo, vs CPU, vs friend
120 fiendish challenges to test your swing and your wit
6 different worlds: from the snow-covered arctic to frog-plagued swamps
Get attacked on the greens by fearsome yetis, bloodthirsty bunnies, and many more!

About Yah Man Games

Based in Toronto, Yah Man Games is a small indie dev making some big-time games.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: Anything made since 2004 should work.
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: This is a very non-intensive title
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: Anything made since 2004 should work.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: This is a very non-intensive title
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: Anything made since 2004 should work.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: This is a very non-intensive title
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.