"Aeve:Zero Gravity" is an arcade space shooter about battles in open space.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (10) - 30% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg07, 1970
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aeve:Zero Gravity

Mua EasyGames Complete Collection Bundle BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Flow:The Sliding, No Lights, Aeve:Zero Gravity, Mr.Jezko, Silent Tweets

-40%
$5.35

Mua EasyGames Tiny Bundle

Bao gồm 5 vật phẩm: Flow:The Sliding, No Lights, Aeve:Zero Gravity, Mr.Jezko, Silent Tweets

-50%
$4.45
 

Về trò chơi này

"Aeve:Zero Gravity" is an arcade space shooter about battles in open space. In a classic mode "Shoot'em'all". You are piloting an elite fighter equipped with a special "goodness", such as a non-stop gun that unrestrainedly releases blaster fire for all 360 degrees. Hot shootings at high speeds with impenetrable bosses, also armed with smart weapons of destruction will make a good challenge for hunters for a high reward.

   * Hordes of armored spaceships.
   * Hundreds of shells dancing in a single fire mash.
   * And only one against them all .You.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Core2Duo
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256mb
  • Lưu trữ: 110 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: QuadCore
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: or better
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6.x (Snow Leopard)
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256mb
  • Lưu trữ: 155 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 & Steam OS
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Đồ họa: 256mb
  • Lưu trữ: 155 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...