Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Glass Masquerade trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 96% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Onyx Lute trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Glass Masquerade trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống Glass Masquerade - Soundtrack

Miễn phí
 

Về nội dung này

This DLC containts original music themes from Glass Masquerade:

 • 01. Menu Theme (2:06)
 • 02. Map Theme (Extended) (1:51)
 • 03. Northern Countries (3:18)
 • 04. Oriental Countries (3:09)
 • 05. Sand Countries (2:21)
 • 06. Western Countries 1 (3:22)
 • 07. Western Countries 2 (3:22)
 • 08. Credits Theme (2:02)

Total length - 21:28
MP3/320 kbps/44100Hz

Composed by Nikita Sevalnev (C)

SOUNDTRACK - DELUXE EDITION

If you'd like to support composer Nikita Sevalnev, Deluxe Edition of the soundtrack for the game (with extended Map Theme) can be purchased on his official website: http://www.nikcomposer.com/

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Onyx Lute

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...