Wartime Prologue is a fast-paced space shooter game that requires strategy and skill! You are a core member of the invasion fleet, where your task is to clear and secure the way to the planet for the approaching mother ship.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to go early access to provide community time to play Wartime Prologue from which we can gather feedback. Based upon the feedback we can offer you the best game possible.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We will be in early access for at least the first quarter of 2019 and aim to launch the full game summer 2019”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game provides much more in-game task, mini-games, more weapons, customized spaceships, pilot characters (with different bonuses), improved game control and polished game mechanics.

We are focusing on the community experience with global leaderboards and monthly competitions.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At the moment, the Wartime Prologue is in beta version. For now, the core game mechanics have been implemented, such as weapon/technology upgrade system, five different level tasks.

Other existing features:

- Adjustable graphic details (We are an enthusiast of the low spec. device support.. Games for everyone!)
- SteamVR implementation (HTC Vive, Oculus Rift)
- in-game cinematics.

At the moment, the functionality is specified in the full description.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The Community is very important for Wartime Prologue Everyone can participate and share your feedback, suggest your own ideas and balance changes that can improve the game. And while not all suggestions can be implemented, but every thought will be heard and used as the guideline of the game development.

We use Twitter, Facebook and our main communication will be on Discord.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Wartime Prologue is a fast-paced space shooter game that requires strategy and skill!

You are a core member of the invasion fleet, where your task is to clear and secure the way to the planet for the approaching mother ship. The defender army is preparing a counter-attack, you need to fight back and destroy the enemies and asteroids with your upgraded weapons and space ship. During the fight, you have to collect ores and credits to be able to upgrade and research as each stage is awaiting you with different phases and tasks.
As the difficulty is increasing with every stage, you have to prove to be worthy, become the best of them all, the fleet is counting on you!

Other features:

- VR and non-VR mode. It means everybody can play with this game!
- The non-VR mode control is keyboard and mouse or joystick/joypad

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® Atom X5 1.4Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: This is the minimum configuration for normal desktop non VR mode
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: ntel® i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970, AMD Radeon™ R9 290 equivalent or better, Video Output: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or newer
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Recommended configuration for VR Mode (Oculus Rift, HTC Vive)
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.