Climb the infinite volcano tower and fight your way through the dangers within!
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Volcano Tower

 

Về trò chơi này

Volcano Tower is an endless-platformer filled with clutch moments, fast-paced action and hard difficulty challenges.
You will attempt to avoid being smashed, burned or otherwise eliminated by obstacles falling mostly from above, as the volcano tower crumbles around you.
Volcano Tower tells the story of a remote peaceful tribe living in the shadow of an evil god who demands offerings brought to him, or he will unleash the power of the volcano upon the village. Guided by the tribe’s shaman “Jakul”, our masked tribesmen hero enters the cursed tower to fight the evil volcano god and return the stolen treasures.Features:
★ Beautiful 2D graphics and environments
★ Dodge burning bricks, fireballs and rising lava
★ Easy to learn, hard to master
★ Every new round is re-randomized and unique
★ Customize your look with funky hero skins and magical charms
★ Special power-ups and abilities for the taking
★ Hone your skills and enter the world leaderboards
★ Complete daring quests to win additional gold
★ 2 Player co-op modeHow far can you go?

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows Vista\Windows 7
    • Bộ xử lý: 2GHz+
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM
    • Lưu trữ: 140 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...