Foto Flash is an adventure game about two things: HOT BABES and FUNKY TRACKS. If you're into that then this is the game for you! Can you get enough photos in time to save the pin-up magazine? Explore the streets of Sala City and meet a cast of quirky characters in this tongue-in-cheek adventure.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (248) - 93% trên 248 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Foto Flash

 

Về trò chơi nàyFoto Flash is an adventure game about two things: HOT BABES and FUNKY TRACKS. If you're into that then this is the game for you! Can you get enough photos in time to save the pin-up magazine? Explore the streets of Sala City ,meet a cast of quirky characters, and save the day in this tongue-in-cheek adventure.

Features


 • Become the world's greatest pin-up photographer.
 • Encounter unique and quirky characters.
 • 10 girls to meet and photograph.
 • Assure your friends that you're playing it for the "story".
 • Funky, upbeat soundtrack.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel or AMD Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256 mb video memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

28 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...