Feel the soccer once again.The first football game to utilize 3D graphics; also known as Actua SoccerCreate your own team and customize it to suit your preferencesPlay with up to 15 of your friends!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg03, 1996
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua VR Soccer '96

 

Về trò chơi này

I'm sure you remember this game. It was the first soccer game that made you smell the grass and feel on your leg after every foul. You were playing from virtually any perspective with smooth and fast camera action that got you in the game. Its interactive technology didn't look better, but it played better. You do remember, don't you?

Choose from 44 international teams and select the position you want to play. Try head to head or alternating play modes for one or two players and even more multiplayer fun?

Feel the soccer once again.

 • The first football game to utilize 3D graphics; also known as Actua Soccer
 • Create your own team and customize it to suit your preferences
 • Play with up to 15 of your friends!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or Windows Vista
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 7
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 162.4 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Please be advised that Windows 10 operating system will receive frequent hardware driver and software updates following its release; this may affect game compatibility
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6.8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64MB of video memory
  • Lưu trữ: 169.3 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Recommended two-button mouse, or Apple mouse with Secondary Button / Secondary Click enabled

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...