HoloFist is a tie-in game for a cartoon that doesn't exist! A turn based battle game where reaction times matter, with a visual style that attempts to imagine how old school pixel RPGs might look in 3D. With the help of your colourful ‘Holobuddies’, like Mathmoth, Pieceratops and Pakoon, you travel the island of Fistopia to clear out the...
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Eventually!
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Eventually!

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

HoloFist is a tie-in game for a cartoon that doesn't exist! A turn based battle game where reaction times matter, with a visual style that attempts to imagine how old school pixel RPGs might look in 3D.


With the help of your colourful ‘Holobuddies’, like Mathmoth, Pieceratops and Pakoon, you travel the island of Fistopia to clear out the haywire robots, toxic Blimes and other dangerous enemies that have overrun the island.


This first game from Edgehog attempts to infuse action into what you would expect from a turn based RPG, using timing based button presses to deal extra damage, or even block incoming attacks.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Holofist may contain: comedic nudity, ironic references to sexual acts (the main one is in the title...), depictions of drug use and other mature themes. I think there's also going to be a gun in the game.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: windows 10
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.