DECONSTRUCTION is a fast-paced, hardcore, shooting game.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg04 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Tháng 4 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

DECONSTRUCTION is a fast-paced, hardcore, shooting game.

Feature


* Boss fight only - Direct select the boss you want to fight with.
* Easy to start - Nothing complex needs to learn, just open the game and start play.

WIP & Thank You!


This is the first time I release the game on Steam.
I'm still working on how to make it better on Steam and increasing its content.

Sorry for the delay of original launch date, this game still contains many problems I'm working on.

And, thank you for waiting!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Not sure for those requirements due to lack of enough machines or players to test.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.