Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Star Runner is a challenging 2D space shooter with resource collection and surprising depth. Zip through dynamically created solar systems to wreak havok on enemy spaceships and starbases while dancing around asteroids to mine them for the materials needed for weapons, thrusters and repairs.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Star Runner

 

Về trò chơi này

Asteroids on steroids? An arcade game with a good story? A spaceship tweaker's dream? At its heart, Star Runner is an intense, challenging 2D space shooter with resource collection, depth and replayability. Zip through dynamically created solar systems to wreak havok on enemy spaceships and starbases while dancing around asteroids to mine them for the materials needed for weapons, thrusters and repairs. Weapons at the player's disposal include lasers, photon cannons, railguns, homing missiles (plasma, antimatter, nuke) and three special weapons (cloak, wormhole generator, systems hacker). Gather enough resources during your assault to unleash the ultimate weapon -- the mysterious StarBuster. It is a lesson in destruction the galaxy shall never forget.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel I5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 760 gtx
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Star Runner is designed to use 16:9 resolutions. Star Runner was developed and tested on a Win 10 desktop with 16 GB of memory and an Nvidia 760 gtx with 2 GB of video memory. It also runs at a steady 60 fps on a Dell Latitude E7470.
  Tối thiểu:
  • HĐH: IOS 13
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel UHD Graphics 630
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mac version tested on a MacBook Pro 16, but lesser laptops should also work.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux Mint
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 2200G
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Vega 8 graphics
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Linux version tested using Linux Mint on an AMD Ryzen 2200g with onboard Vega 8 graphics.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.