Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Abyss Crew is a multiplayer coop game aboard a steampunk submarine. Each player is a member of the submarine crew - pilot, gunner, sonar, or engineer. Explore the abyss to find precious mineral - but beware, as sprawling menaces lurk in the darkness...
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg04, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We have many ideas to create the game we would love to play!
But we would like to ask the community the features they like most, to focus on these parts during the development.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The early access is planned for about 1 year - until early 2021. We can't provide a precise release date yet, but we'll be transparent with the community with regular (monthly) updates and new released versions.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to improve the graphics, notably the UI of all stations.
Next important update will be the level design, by designing interesting enemies, especially end-of-level boss, and by creating a campaign with multiple levels.
We are also improving the Abyss Master station, to create two additional play modes: the dungeon master, like a tabletop role-playing game; and an asymetrical versus mode, where the Abyss Master plays against the submarine.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is already playable, in local and online play, with the four main stations mechanics designed.
Three maps are availables, and two additionals are almost finished.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will gradually increase when new features will be added during the early access, until it reaches the final game price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We'll send regular updates to the community, which can provide feeback, on our Discord server (http://discord.abysscrew.com)”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Abyss Crew

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Abyss Crew is a multiplayer coop game aboard a steampunk submarine. Each player is a member of the submarine crew - pilot, gunner, sonar, or engineer. Explore the abyss to find precious mineral - but beware, as sprawling menaces lurk in the darkness...


Will you play as the pilot, the gunner, the sonar or the engineer?
Each station features a unique and complementary gameplay.

Pilot station
Explore the oceans depths, and pursue hostiles creatures - or try to escape them...

Sonar station
Scan the abyss, identify hidden threats. Who knows what's lying in the darkness?

Gunner station
Load, aim and fire torpedoes. You're controlling the ship weapons - to defend or to attack...

Engineer station
Upgrade your ship to increase your survival chances. Or do you prefer to keep materials to repair potential breaches?

Abyss Master (optional)
Play as the abyss itself. Control fauna and flora to repel the the intruders in their iron cask!


Year 1923.
Recent discovery of orichalcum, a powerful mineral found deep in the oceans, triggered a new industrial revolution.
Now, countless submarines roam the depths in search of rich veins, leading to underwater conflicts.
But seamen are speaking of greater threats hiding in the abyss...


Abyss Crew can be played on local or online games.
Online games requires one license per player.
LAN games need only one version of the game; other players can download the free demo to join LAN games.
If you are less than 4 players, bots will manage missing stations.


Abyss Crew is inspired by FTL for its genius ship management system, Star Trek Bridge Crew for its innovative gameplay, and Sunless Sea for its marvellous ambiance!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 4-compliant onboard graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  • Ghi chú thêm: no
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Quad Core CPU
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...