The war continues... X-COM: UFO Defense brought you to a galactic battlefield. X-COM: Terror from the Deep brings the alien terror into a totally new dimension.Seeking to take advantage of a weakened Earth, X-COM's deep space foes unexpectedly change strategy and launch a powerful second front against planet Earth.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (355) - 92% trên 355 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg04, 1995
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
2K

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem toàn bộ sản phẩm XCOM Franchise trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua X-COM: Terror From the Deep

Gói chứa trò chơi này

Mua X-COM: Complete Pack

Bao gồm 5 vật phẩm: X-COM: Apocalypse, X-COM: Enforcer, X-COM: Interceptor, X-COM: Terror From the Deep, X-COM: UFO Defense

 

Về trò chơi này

The war continues... X-COM: UFO Defense brought you to a galactic battlefield. X-COM: Terror from the Deep brings the alien terror into a totally new dimension.
Seeking to take advantage of a weakened Earth, X-COM's deep space foes unexpectedly change strategy and launch a powerful second front against planet Earth.
In the dark depths of vast oceans, long sleeping forces are awakened by reanimation signals sent out across the galactic silence by their interstellar brothers and sisters. Slowly but surely, an army of hibernating alien sea creatures awakens. Your combat now extends to the strange new worlds of the deep where superior alien technologies threaten the very survival of this planet - your planet - Earth.
  • Sequel to the hugely successful X-COM: UFO Defense
  • Actual undersea geoscape mapping system with rich topographic detail
  • Full array of undersea military technology
  • Rich graphics feature water coloration and wrecks
  • Multilevel tactical maps featuring both underseascapes and buildings
  • Alien encyclopedia features mutation technology and new watery denizens

Yêu cầu hệ thống

    Minimum: Windows XP*, 33MHz 386, 4MB RAM, 520KB Free Disk Space, DirectX 6.1 or later.
    You must have a mouse attached to the computer. (We mean the input device; please do not glue or staple helpless little animals to the keyboard.) The mouse driver must be Microsoft mouse version 8.01 or higher or something fully compatible with this.

Xem thêm từ XCOM Franchise

Thẩm định viên nói gì

45 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...