Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Huge Beer Pong Challenges VR is a single player compilation of challenges and secret desires; a playground of inspiration; and an escape to a place of ball bouncing, cup draining, heart sinking awesomeness.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
25 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua HUGE BEER PONG CHALLENGES VR

 

Về trò chơi này

Sink shots against the clock.

Huge Beer Pong Challenges VR pits you against the timer: you will have 420 seconds in an array of environments, with scores of cup draining challenges to overcome. Damos Designs proudly presents Huge Beer Pong Challenges VR.

Key Features:
- Single Player Beer Pong Challenge Mini Games
- Throw TVs and Spaceships
- Hidden Easter eggs
- Curated multi-scene levels
- Contextual game mechanics

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 10
    • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 (equivalent or better)
    • Bộ nhớ: 4098 MB RAM
    • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 or AMD Radeon R9 290 (equivalent or better)

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.