Millions of players worldwide have flown, built, and fought their way through Captain Forever. CF Trilogy brings Captains Forever, Successor, and Impostor to Steam with a beautiful new renderer, new modules, and a reimagined world written by acclaimed novelist Cassandra Khaw.
Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 96% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Captain Forever Trilogy

 

Đánh giá

“Captain Forever is worth checking out ... a Galapagos archipelago strung across the stars.”
Edge

“...exactly what certain of you are looking for.”
Rock Paper Shotgun

“a damned addictive and imaginative piece of work.”
Destructoid

Về trò chơi này

Build. Fly. Build. Shoot. Build.

In Captain Forever you build spaceships while you are flying them. There's no cumbersome editor. Just blast an enemy ship apart, grab a piece with your mouse, and bolt it to your ship. Done. What's more, everything is physically simulated so ship design has a huge impact on flight characteristics and combat capability.

All Three Games.

Captain Forever Trilogy includes the games Captain Forever, Captain Successor, and Captain Impostor. Forever is the original, award winning game. It's vanilla. Successor adds tons of new modules and ship types. It's a whole ice-cream shop. Impostor blows the formula apart by allowing you to instantly clone any of the game's enormous, fantastical ships. It's an all in ice-cream shop food fight.

Better Than Ever.

With its brand new renderer, Trilogy is faster, slicker, and shinier than ever. What's more, the new wing shaped modules massively increase the scope for cool looking ships and thoughtful design. New audio has been added, and best of all, acclaimed novelist Cassandra Khaw has pored over every line of text in the game, rewriting most and adding many more. The Captain Forever universe is now exactly that - a universe. And it's all here in Captain Forever Trilogy.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7*
  • Bộ xử lý: 2.4Ghz*
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX660 or equivalent*
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: * I'm pretty sure the min spec should be much lower than this, but I don't have a hardware compatibility lab on hand. XP is probably fine, and I suspect you could run a GPU half as powerful. If you do use a machine below this spec, and the game runs okay for you, could you let me know? Thanks <3

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...