Bug Battle Game is a simple top down shooter game. Players shoot at animated bugs that are spawned by a boss crawling on top of the screen. Once a specific amount of baby bugs are killed, the player is then able to damage the boss bug and level up.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Bug Battle Demo

Bug Battle Demo

Mua Bug Battle

 

Disclaimer

Bug Battle now supports Windows, Ubuntu and Mac OSX. If you are having any problems please post in the forums.

Về trò chơi này

Bug Battle Game is a simple top down shooter game.

Players shoot at animated bugs that are spawned by a boss crawling on top of the screen. Once a specific amount of baby bugs are killed, the player is then able to damage the boss bug and level up.

Player can earn lives by surviving a set amount of time on each level without being hit by an attacking baby bug.

At present there are 30 levels of bad bugs that must be killed to win the game.

Player loses points if a ladybug or butterfly is hit.

Features:

Bugs are based on real insects and arachnids.

High Score

Multiple weapons

Catchy music

Hand-drawn backgrounds

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5 Proccessor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 568 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.6
  • Bộ xử lý: i5 Proccessor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 5812 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 LTS
  • Bộ xử lý: i5 Proccessor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 568 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...