Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Bouncy Bob trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Ultimate Games S.A. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Bouncy Bob trên Steam để có thể chơi.

Mua Bouncy Bob - Soundtrack

 

Upcoming games from Ultimate Games S.A.

Checkout upcoming games from our Publisher - Ultimate Games S.A.:

https://store.steampowered.com/app/1007840/Wanking_Simulator/

Về nội dung này

Complete game soundtrack created by Piotr Surmacz to maximize your bouncing experience! Let us know if you like it and support Piotr in his further development as a composer - buy the music! :)

Track List:
 • 01 - Main Theme
 • 02 - Pogo Bob
 • 03 - Menu
 • 04 - Bob Walk
 • 05 - Bob Crawl

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Anything that plays Mp3's
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: Anything that plays Mp3's
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: Anything that plays Mp3's

Xem thêm từ Ultimate Games S.A.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.