Go! Go! Radio : 8-Bit Edition is here, relive all those great performances with this classic revival of the popular dance arcade game! from easy to nearly impossible.. are you up for the challenge?
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Go! Go! Radio : 8-Bit Edition

 

Về trò chơi này

Go! Go! Radio : 8-Bit Edition


Welcome back to the challenging and classic DDR games!

Follow the colored line that show up on the screen, get point by matching the correct color. Really easy on the first levels, but insanely hard in the later ones.

Are you dextrous DDR veterans looking for a challenge? focus on improving your own skills and lets see as far as you can go to beat the high score!

Penalty point could cost you the highest score! be ready for the speed x2!

5 LEVELS to beat:
-Long Away Home
-Retro Samurai
-Cluster Block
-Disco is undead
-8-Bit Ninja

FEATURES :


*Steam Leaderboard

*30 Steam Achievements

*Awesome 8bit soundtrack

*5 levels

When the scrolling line overlap the stationary ones, the player must select the corresponding arrows. You will be judged by your accuracy of every streaked choice.

Control:
left: activate yellow color
down: activate red color
right: activate blue color

Could you reach the highscore? 5280 possible for the last levels! can you made it?

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM
    • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
    • Lưu trữ: 35 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...