Take control of the mighty Kraken and wreak havoc on the seven seas! Plunge to the depths of your humanity as you smash through history’s greatest nautical empires.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Kraken

 

All you can eat!

Thanks to everyone who has purchased KRAKEN so far, and to all the Youtubers/Streamers that have played it.

We have loved all of your feedback, and are working hard to improve the game! KRAKEN is our first game, and we are committed to making it rad for all you beautiful people.

Our first major patch includes:


-A new level select system, allowing you to jump in and out of each era more easily
-A new "All you can eat" mode, allowing you to fight infinite waves of enemies from all eras
-A reworked wave system, increasing the intensity and pacing of the overall game
-Improved player feedback, so that you know when you’re dominating or dying
-Tonnes of visual and performance optimisations
-Improvements to enemy behaviour and AI
-Reworked powerup mechanics
-Improved support for Oculus Rift

You guys found a lot of bugs - so did we. We’re pretty confident we smashed most of them, but we really appreciate your ongoing support.

Happy hunting long legs!

Về trò chơi này

Ahoy matey!

Have you ever felt insecure about your size?
If so, we have the game for you!

All you need to do is unleash the KRAKEN!

Take control of a disgruntled mythical squid as you smash your way through three of histories greatest nautical civilizations, to restore peace and quiet to the seas.

Waves of enemies will be no match for your big ol’ tentacles.
Unless they are, in which case you’ll be turned into calamari.

Yum.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 6700
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...